Vissza a főoldalra / back to home
On-Line Absztrakt beküldés

A kongresszusra az absztraktok bejelentése kizárólag on-line módon, az Interneten keresztül lehetséges. Levélben, faxon vagy e-mailben érkezô absztraktokat a Tudományos Bizottság nem fogad el. A nemzetközileg is egyre inkább elfogadott módszertôl a Szervezô Bizottság az absztrakt kezelés és beosztás könnyítését reméli, biztosítva egyben a szerzôk számára az állandó ellenôrzés szabadságát és a könnyed aktualizálást. Az absztraktokat csak a szerzôk módosíthatják, így annak helyességéért is ôk felelôsek. Minden egyes módosítást azonnal visszajelez a rendszer e-mailben, csatolt pdf állomány mellékletben.

  » » »  belépés az Absztrakt-küldõ rendszerbe
(A nemzetközi részvétel miatt az oldal angol nyelven olvasható!)


A munka megkezdése
On-line absztrakt küldéshez a szerzôknek elôször regisztráltatniuk kell magukat az absztrakt rendszerben. Ehhez legalább egy e-mail cím és egy azonosító szükséges (más levelezési adatok megadására is sor kerül). Regisztrálás után a rendszer azonnal jelszót küld e-mailben. Az azonosító és jelszó használatával lehetséges a rendszer használata. A rendszert használó szerzô absztraktjainak tulajdonosa lesz. Csak a tulajdonos hozhat létre új absztraktot, módosíthat korábban mentett elôadáson. Kizárólag a tulajdonost kezeli a rendszer elsô szerzôként és elôadóként, ô kap értesítést az absztrakt elfogadásáról, a prezentáció részleteirôl.

Formátum
Az absztraktokat webes felületen, közvetlenül a képernyôn megjelenô internetes urlap mezôibe lehet begépelni. Mivel az urlap kitöltéséhez élô internetes kapcsolat szükséges, ajánlatos az absztraktot elôzetesen Wordben megszerkeszteni, a szöveget vágólapra másolni, majd az Internetre csatlakozás után a weblap mezôibe beilleszteni.
A webes felület miatt a korábbi formázások (stílus, betutípus, betunagyság, félkövér vagy dôlt formázás, felsorolás és lista elemek, szimbólumok, vonalak, stb.) elvesznek, ezért egyszeru szöveg használata ajánlott.
Nagyb etüket csak nevek, mondat kezdete, rövidítések, márkanevek, szakaszcímek esetében alkalmazzon. Az absztrakt csak szöveges információt tartalmazzon, a rendszer nem fogad el táblázatot, grafikont vagy beillesztett képet.
Tabulátorral létrehozott oszlopok végsô megjelenését a szervezôbizottság nem garantálja.

Szerkezet
A webes felület használata elôtt javasolt szövegszerkesztôben elôzetesen ellenôrizni a megszerkesztett szöveg statisztikáját (karakterek száma, szavak száma).
Az absztrakt cím maximális hossza szóközökkel: 200 karakter.
Elsô szerzô és legfeljebb öt társszerzô rögzítése lehetséges.
A szerzôk családnevét és keresztnevük kezdôbetujét kérjük feltüntetni, az egyes szerzôket gondolatjellel elválasztva.
A szerzôk maximális hossza szóközökkel: 200 karakter.
A nevekhez ne használjon csupa nagybetut. Csak egyetlen intézet feltüntetésére van mód név és város megadásával. Amennyiben több intézet is részt vett a munkában, úgy "Multicenter study" feltüntetésével a koordináló intézet adatait adja meg. Az intézet maximális hossza szóközökkel: 200 karakter.
Az absztrakt szövege maximális hossza: 500 szó (cím, szerzôk, intézet nélkül).
Kérjük használja az alábbi tagolást:

CÉLKITÛZÉS - MÓDSZER - EREDMÉNYEK - KÖVETKEZTETÉS

E szakaszcímeket csupa nagybetuvel írja, az új szakasz kezdôdjön mindig új sorban. Kérjük jelölje, mely fô témához jelenti be absztraktját, s hogy milyen típusú prezentációt szeretne tartani.

Levelezés
Absztraktok bejelentése, módosítása, visszavonása csak a megadott határidôn belül lehetséges. Az elôadások elbírálását követôen a rendszer absztrakt visszaigazolást küld a szerzôknek, tájékoztatva ôket a prezentáció részleteirôl.

Absztrakt regisztrációtól függetlenül minden szerzô köteles a Jelentkezési Lap megküldésével hivatalosan is regisztrálni a kongresszusra.

Kongresszusi regisztrációval nem rendelkezô szerzôk elôadása nem kerül publikálásra.

A webes rendszer használatával kapcsolatban az absztrakt küldési idôszakban állandó technikai ügyelet áll készenlétben. A webmesterrel a weblapon található linken keresztül e-mailben vehetô fel a kapcsolat. A kongresszusi titkárság is készséggel nyújt segítséget felmerülô problémáira. Az absztraktokkal kapcsolatos mindenfajta levelezést kérjük e-mailben bonyolítani. Minden esetben hivatkozásul használja az Absztrakt mentésekor automatikusan generált absztrakt számot. (pl. A-010)


© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854