Vissza a főoldalra / back to home
Tudományos információ

Elõadások bejelentése
Az elõadásokat szíveskedjenek az errol a linkrol letöltheto word dokumentum formátumú absztrakt forma szerint megküldeni az assziszt@chello.hu címre e-mailben, vagy postai úton az Asszisztencia Kft, 1132 Budapest, Visegrádi u. 29. címre.

Az absztrakt lapok beérkezési határideje 2004. május 11.

Az elõadást visszaigazoló leveleket minden bejelentett absztraktra 2004. május 15-ig megküldjük. A visszaigazolásban feltüntetjük a beküldött elõadás(ok) elfogadását és az elõadás(ok) beosztását, idõtartamát, az üléselnökök nevét, valamint egyéb fontos tudnivalókat.

Az elfogadás visszaigazolásával egyidõben az elõzetes programot ezeken a lapokon elérhetõvé tesszük.

A kongresszus végsõ programját a kongresszus helyszínén, a regisztrációkor adjuk át minden résztvevõnek.


Fõ témák:
A pertrochanter törések szövõdményeinek ellátása – különös tekintettel az osteoporosisra
A meniscus sérülések ellátása és eredményei
© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854