Bankett vacsorára jelentkezési határidő

2012. május 21.

Módszertani bemutatókra való jelentkezési határidő

2012. május 25. 15:00

KEDVEZMÉNYES REGISZTRÁCIÓ

A 2012. május 15-ig regisztrálók a részvételi díjakból 50% kedvezményt kapnak!

AKKREDITÁCIÓ

A Ph.D. hallgatók a részvételért 2 kreditpontot kapnak, melynek feltétele a konferencia végén tesztvizsga sikeres megírása. Az orvosi (Oftex) akkreditáció folyamatban van, amint rendelkezünk megfelelő információval, közzétesszük a weboldalon. Minden regisztrált vendég részvételi igazolást kap a helyszínen.

MóDSZERTANI BEMUTATÓK, GYAKORLATOK

A részvételi díj 3+1 gyakorlaton való részvételt tartalmaz.

- RNS, DNS izolálás paraffinos és fagyasztott mintákból
- RNS, DNS amplifikációs és kvantifikációs módszerek
- Pyroszekvenálás, Kapilláris szekvenálás
- Kvantitatív Array PCR, RT-PCR
- Biszulfit konverzió, metil-PCR
- TMA és immunhisztokémia
- Virtuális és fluoreszcens pásztázó mikroszkópia
- Lézer mikrodisszekció és ritka sejtes vizsgálatok
- Affymetrix miRNS , mRNS array vizsgálatok
- Áramlási citometria
- Sejtkultúra- siRNS kísérletek
- Teljes genom szekvenálás és kiértékelés


Köszöntő

Tisztelt Kollégák, Hallgatók, Érdeklődők!


2012. május végén kerül megrendezésre a VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia.

A molekuláris biológia eszköztára tovább bővült, fejlődött. Az élő szervezetek sejtjeinek, sejt komponenseinek izolálása, felszaporítása, elemzése egy új szintre emelkedett. Egyre fontosabb az automatizáció, megbízhatóság a már korábban is használt technikák terén. Új, eddig még csak el sem képzelhető teljes genom analízis és kiértékelési módszerek jelentek meg. Génszintű vizualizáció, multifaktoros képfelvétel és kiértékelés vált elérhetővé. Betegeink hatékonyabb gyógyítása érdekében az élő, egészséges, illetve a beteg szervezet, a sejtsruktúrák és sejtek működésének egyre jobb megismerését, a patológiás folyamatok okainak egyre mélyrehatóbb feltárását várják tőlünk. Ha meg akarunk felelni az elvárásoknak, sikerrel akarjuk teljesíteni feladatainkat, alkalmaznunk és használnuk kell ezeket a módszereket.

A VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia megrendezésével a fejlesztők, alkalmazók, gyártók, kereskedők közös találkozójával kívánjuk ezt a célkitűzést támogatni. Megismerjük, kipróbáljuk, beállítjuk és alkalmazzuk ezeket a módszereket, technikákat.

Várjuk Önöket, várunk Benneteket az új generációs biotechnológia konferenciájára!

Dr. Molnár Béla
Prof. Dr. Matolcsy András
Prof. Dr. Tulassay Zsolt
Prof. Dr. Szöllősi János
 

A konferencia célja

A konferencia célja, hogy a sejtkutatással kapcsolatos alaptechnológiák, új eljárások, tapasztalatok és eredmények bemutatásán, valamint az ismeretek bővítésén túl teret nyújtson a kapcsolatépítésre, illetve segítse a partnerek egymásra találását a kutatóktól a témában érdekelt befektetőkön, a fejlesztőkön és a gyártókón át a felhasználókig.

A programban ezúttal is a szakma jeles képviselőinek plenáris előadása szerepel délelőtt, délutánonként pedig elméleti és gyakorlati workshopok kapnak helyet.

A rendezvényen várunk minden humán- és állategészségügy, illetve agrár területen dolgozó kutatót, laboratóriumi munkatársat és PhD hallgatót. A PhD hallgatók a részvételért kreditpontot kapnak, melynek feltétele a konferencia végén egy tesztvizsga sikeres megírása.