Vissza a főoldalra / back to home
Fõ témák
• Kísérleti vizsgálatok
• Képfeldolgozás
• Arcrekonstrukció
• Mozgásvizsgálatok
• Ortopédiai vizsgálatok
• Fogászati biomechanika
• Bioanyagok fejlesztése, tervezése
• Kardiovaszkuláris rendszerek modellezése
• Egészségügyi rendszerek és folyamatok elemzése
• Egyéb témák
• Kerekasztal megbeszélés (oktatás kérdései, hazai kutatóközpontok együttmûködése,
pályázati lehetõségek, etikai kérdések, ipari kapcsolatok, stb.)

Absztrakt beküldés
kizárólag on-line lehetséges, az oldal alján található linken keresztül.

Szóbeli elõadás idõtartama 10 perc + 5 perc megbeszélés
Technikai eszközök
A prezentációhoz magyar nyelvû Microsoft PowerPoint 2007 szoftverrel ellátott számítógép és projektor áll rednelkezésre. Elõadását kérjük USB pendrive-on vagy CD-n hozza magával!

Absztraktok bejelentésének határideje: 2008. január 15.
Absztraktok elfogadásának visszaigazolása, Publikációk formai követelményeinek megadása: 2008. január 31.
Angol nyelvû publikációk beérkezése: 2008. március 1.
Lektori vélemények elküldése, elfogadás visszaigazolása: 2008. április 15.
Nyomdakész lektorált publikációk leadása: 2008. május 1.
Elõregisztráció: 2008. június 15.

Elôadások bejelentése
A kongresszusra az absztraktok bejelentése kizárólag on-line módon, az oldal alján található linken keresztül lehetséges. A nemzetközileg is egyre inkább elfogadott módszertôl a Szervezô Bizottság az absztrakt kezelés és beosztás könnyítését reméli, biztosítva egyben a szerzôk számára az állandó ellenôrzés szabadságát és a könnyed aktualizálást. Az absztraktokat csak a szerzôk módosíthatják, így annak helyességéért is Ôk felelôsek. Minden egyes módosítást azonnal visszajelez a rendszer e-mailben, csatolt pdf állomány mellékletben.

A munka megkezdése
Az oldal alján található linkre kattintva egy bejelentkezõ ablak nyílik fel, melyben regisztrálnia kell. Figyelem: Ez a regisztráció az absztrakt-kezelõrendszer használatához szükséges és nem azonos a kongresszusi regisztrációval!

Absztrakt regisztrációhoz személyes adataik megadása után a rendszer belépési jelszót küld emailben, melyet az absztraktok rögzítéséhez Önnek használnia kell. A rendszert használó beküldo absztraktjainak tulajdonosa lesz. Csak a tulajdonos hozhat létre új absztraktot, módosíthat korábban mentett elôadáson. Kizárólag a tulajdonost kap értesítést az absztrakt elfogadásáról, a prezentáció részleteirôl.

Az absztraktokat webes felületen, közvetlenül a képernyôn megjelenô internetes ûrlap mezôibe lehet begépelni. Mivel az ûrlap kitöltéséhez élô internetes kapcsolat szükséges, ajánlatos az absztraktot elôzetesen Wordben megszerkeszteni, a szöveget vágólapra másolni, majd az Internetre csatlakozás után a weblap mezôibe beilleszteni.

A rendszer használatával kapcsolatos esetleges kérdéseivel forduljon kollégánkhoz!

Absztrakt formátum
A webes felület használata elõtt javasolt szövegszerkesztõben elõzetesen ellenõrizni a megszerkesztett szöveg statisztikáját (karakterek száma, szavak száma).

Az absztrakt szövegének maximális hossza szóközökkel: 500 karakter.

Az absztrakt cím maximális hossza szóközökkel: 200 karakter.

Elsõ szerzõ és legfeljebb öt társszerzõ rögzítése lehetséges. A szerzõk családnevét és keresztnevük kezdõ betüjét kérjük feltüntetni, az egyes szerzõket gondolatjellel elválasztva. A szerzõk maximális hossza szóközökkel: 200 karakter. A nevekhez ne használjon csupa nagybetüt.

Csak egyetlen intézet feltüntetésére van mód név és város megadásával. Amennyiben több intézet is részt vett a munkában, úgy ‘Multicenter study’ feltüntetésével a koordináló intézet adatait adja meg. Az intézet maximális hossza szóközökkel: 200 karakter.

Az absztrakt szövege maximális hossza: 500 szó (cím, szerzok, intézet nélkül).

Kérjük, használja az alábbi tagolást: CÉLKITÛZÉS • MÓDSZER • EREDMÉNYEK • KÖVETKEZTETÉS

Kérjük jelölje, mely fõ témához jelenti be absztraktját, s hogy milyen típusú prezentációt szeretne tartani.

Az absztrakt csak karaktereket tartalmazhat, így minden ábra, táblázat és formázás elveszik a beküldés során.


Belépés a rendszerbe

© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854