Vissza a főoldalra / back to home
M01 Sejtkultúra és siRNS géncsendesítés
M02 Automata RNS-, illetve DNS-izolálás szöveti, sejtes és vér mintákból; kvantitatív array PCR, mutációk keresése High Resolution Melting analízissel
Roche Kft.
M03 Lézer mikrodisszekció, DNS-, RNS-izolálás lézer mikrodisszektált mintákból, Affymetrix chip analízis
M04 Szöveti multiblokkok (Tissue MicroArray, TMA) tervezése, készítése, eredményeinek analízise digitális mikroszkópiával
3DHISTECH Kft.
M05 Flow citometria és sejtszeparálás
M06 FISH sejteken és szövettani mintákon
M07 mRNS exon és tiling array, CHIP-ON-CHIP technikák Affymetrix rendszeren
Affymetrix UK Ltd
M08 DNS szekvenálás, polimorfizmus elemzés
M09 TÖRÖLVE
M10 Dynal mágneses gyöngy technikával izolált fehérjék elektroforézise és 7 perces blottolása
Csertex Kft.
M11 Szövettani metszetek 3 dimenziós analízise konfokális és virtuális mikroszkópban fluoreszcens és átmenõ fényes megvilágítással
M12 Fluoreszcens mikroszkópia: statikus szkennelõ kvalitatív és kvantitatív
M13 TÖRÖLVE
M14miRNS izolálás, minõség-ellenõrzés és expresszió meghatározás paraffinos mintákból
Kromat Kft.
M15 miRNS expresszió kvantitatív meghatározása friss fagyasztott mintákból in silico predikció alapján
M16 DNS methylacio vizsgálata lézer mikrodisszektált mintákból: biszulfit konverzió és kvantitatív PCR
M17 DNS mutáció kimutatás PCR alapú technikákkal (SSCP, RFLP, allél specifikus PCR)
M18 Új lehetõségek a sejtszeparációban a Miltényi MACS technológiával
Frank Diagnosztika Kft.
M19 QIAGEN Kitek felhasználása génexpressziós analízishez
Biomarker Kft.
M20 Nukleinsav izolálás QIAGEN BioRobot EZ1 készülékkel és teljesgenom amplifikáció QIAGEN REPLI-g kittel
Biomarker Kft.
M21 X MAP Mikrogyöngyös multiplex array technológia alkalmazása a genomikában, valamint citokinek és sejtfelszíni markerek vizsgálata BioPlex készüléken
Bio-Rad Kft.

© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854