Vissza a főoldalra / back to home
Sejtanalitika
Csütörtök
>
10.15 - 12.30
Izolációs technikák
10.15-10.30 Biobank regiszterek Magyarországon
Vásárhelyi Barna (Budapest)
10.30-10.45 Formalinban fixált, paraffinba ágyazott blokkok molekuláris biológiai feldolgozása
Kiss András (Budapest)
10.45-11.00 Az immunhisztokémia alapjai és újabb lehetõségei
Krenács Tibor (Budapest)
11.00-11.15 A complete protein workflow: Magnetic bead based spearation, pre-cast gel electrophoresis and dry Western blot (iBlot) procedure in 7 minutes
Razga, Jakub (Paisley, Egyesült Királyság)
11.15-11.30 A fluoreszcencia alapjai. Új fluoreszcens jelzõk a citometriában
Szöllõsi János (Debrecen)
11.30-11.45 A fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer alkalmazása áramlási és képalkotó citometriában
Nagy Péter (Debrecen)
11.45-12.00 Fluoreszcens mikroszkópia: képalkotás és kvantifikáció
Varga Viktor Sebestyén (Budapest)
12.00-12.15 Szövettani multiblokk (TMA) módszer: a tervezéstõl a kiértékelésig
Krenács Tibor (Budapest)

Sejtanalitika
Péntek
8.30 - 10.00
Sejtanalizálási technikák
8.30-8.50 Foszforilációs események detektálása áramlási citometriával
Lustyik György (Pécs)
8.50-9.05 A képalkotó citometria sejt- és orvosbiológiai alkalmazási lehetõségei
Bacsó Zsolt, Megyeri Attila (Debrecen)
9.05-9.20 Mesterséges kromoszómák a génterápiában – 2007.
Hadlaczky Gyula (Szeged)
9.20-9.40 Géncsendesítés a gyakorlatban Sigma Mission shRNS lentivírus alkalmazásával
Csomós Krisztián (Debrecen)
9.40-10.00 A rational approach to micortubule targeted therapies in cancer based on functional genomic datasets
Swanton, Charles (London, Egyesült Királyság)

10.20 - 12.30
Sejtanalizálási technikák
10.20-10.40 Molekuláris citogenetika az onkológiai diagnosztikában: hétköznapok és perspektívák
Méhes Gábor (Debrecen)
10.40-11.00 Polychromatic and hyperchromatic immunofluorescent analysis
Tarnok, Attila (Lipcse, Németország)
11.00-11.20 The role of P.A.L.M. technology in modern microdissection
Nyaz, Yilmaz (Bernried, Németország)
11.20-11.40Az array komparatív genom hibridizáció klinikai alkalmazásának lehetõségei
Balázs Margit (Debrecen)
11.40-12.00 Modern, nagy teljesítményû DNS szekvencia elemzõ technikák
Kovalszky Ilona (Budapest)
12.00-12.20Array PCR alkalmazások lehetõségei: próba könyvtárak, kvantifikálás, paralell mérések
Becságh Péter (Budapest)

Sejtanalitika
Szombat
8.30 - 10.00
Chip technikák
8.30-8.45Fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia a molekuláris kölcsönhatások vizsgálatában
Vereb György (Debrecen)
8.45 -9.05 Identification of differentially methylated regions throughout the human genome by microarray
Rujan, Tamas (Berlin, Németország)
9.05-9.20 Fehérje-DNS kölcsönhatások vizsgálata teljes genomi megközelítésben Chip-on-Chip technikával
Bálint Bálint László (Debrecen)
9.20-9.40 Gene and exon array, the next generation for gene expression and alternative splicing detection
Lavisse, Philipp (Voyager, Egyesült Királyság)
9.40-10.00 Kissejtszámú minták mRNS expressziós array vizsgálata: mRNS amplifikáció lehetõségei
Spisák Sándor (Budapest)

10.20-13.00
Chip
10.20-10.40Nagy áteresztõképességû nanokapilláris valós-idejû PCR a gyógyszerkutatásban és betegek génexpressziós vizsgálatában
Puskás László (Szeged)
10.40-11.00Agilent applikációk az expresszión túl: array miRNA, array CGH
Zalka Anna (Budapest)
11.00-11.20 Micro RNS expressziós mintázat vizsgálata és funkcionális analízise
Szilassy Dénes (Budapest)
11.20 -11.40 Expressziós chipvizsgálatok klinikai alkalmazásai
Szûcs Ferenc (Budapest)
11.40-12.00 Integratív genomika és betegség-specifikus transzdukció útanalízis
Falus András (Budapest)
12.00-12.30 In silico miRNA kísérlet tervezés lehetõségei
Igaz Péter (Budapest)
12.30-13.00 Learning microarrays from science and learning science from microarrays
Szallasi, Zoltan (Boston, MA, USA)

Gasztro- enterológia
Csütörtök
10.15 -12.30
Esophagus
10.15 -10.45 Molecular basis of esophageal reflux build upon microarray studies
Ostrowski, Jerzy (Varsó, Lengyelország)
10.45-11.00A Barrett nyelõcsõ molekuláris biológiája
Máté Miklós (Budapest)
11.00-11.20 A korai nyelõcsõ-adenocarcinoma diagnózisa
Herszényi László (Budapest)
11.20-11.40A Barrett-nyelõcsõ malignus transzformációját megnövekedett p53 expresszió és sejt proliferáció jellemzi
Hritz István (Budapest)
11.40-12.00 A PPI kezelés és a HP eradikáció farmakogenomikai alapjai
Müllner Katalin (Budapest)

14.00 -15.40
Gyomor
14.00-14.20 Role of the microenvironment in cancer initiation and progression
Varro, Andrea (Liverpoool, Egyesült Királyság)
14.20-14.40Cytokinek és pathogén felismerõ receptorok genetikai polimorfizmusa a H. pylori fertõzésekben
Mándi Yvette (Szeged)
14.40-14.55A Helicobacter pylori fertõzés és fekéky molekuláris héttere - és azok klinikai jelentõsége
Tiszai Andrea (Szeged)
14.55-15.10 Molekuláris endoszkópia alkalmazása a felsõ gasztrointesztinális traktus betegségeiben
Németh Anna Mária (Budapest)
15.10-15.20 A Helicobacter pylori fertõzés és az antrum erózió génexpressziós háttere: a CXCL13 és a VCAM1 elkülönítõ szerepe
Galamb Orsolya (Budapest)
15.20 -15.30 Gyomor eróziós betegségek genetikai markerei urémiában: egy szekvenáló array vizsgálat eredményei
Szõke Dominika (Budapest)
15.30-15.40 A c-kit gén szekvenciájának analízise GIST daganatokban – diagnosztikus és terápiás konzekvenciák
Füle Tibor, Sápi Zoltán, Kovalszky Ilona (Budapest)

16.00 - 18.00
Colon I.
16.00-16.20A gasztrointesztinális daganatok õssejt teóriája és kapcsolata molekuláris biológiai adatokkal
Sipos Ferenc (Budapest)
16.20-16.40Szelenoprotein mRNS expresszió humán colon nyálkahártyában
Molnár Jeannette (Budapest)
16.40-17.00Az apoptotikus szignál transzdukciós utak jelentõsége
Peták István (Budapest)
17.00-17.20A CRC kialakulásának methylacios markerei
Somorácz Áron (Budapest)

Gasztro- enterológia
Péntek
8.30 - 10.00
Colon II.
8.30-8.45Örökletes vastagbél daganatok molekuláris biológiája
Papp János, Oláh Edit (Budapest)
8.45-9.00Mikroszatellita instabil colorectális daganatok
Szentirmay Zoltán (Budapest)
9.00-9.20 Array expression analysis of colorectal cancer
Kruhoffer, Morgens (Aarhus, Dánia)
9.20-9.40 A colorectális adenoma-dysplasia-carcinoma szekvencia génexpressziós markerei
Galamb Orsolya (Budapest)
9.40-10.00 Circulating tumor cells in colorectal cancer: analysis and clinical application
Albert, Winfried (Langenhagen, Németország)

10.20 - 13.00
Colon II.
10.20-10.40Korai és késõi vastagbélrák szöveti mikroarray-alapú osztályozása optikai és virtuális mikroszkópia segítségével
Sipos Ferenc (Budapest)
10.40-11.00 Comparative gene expression analysis in mouse models of sporadic and colitis associated colon cancers
Neufert, Clemens (Mainz, Németország)
11.00-11.20 Kolorektális daganatok és polipok kimutatása perifériás vérben mRNS expressziós mintázat alapján: korreláció a biopsziás expressziós adatokkal
Molnár Béla (Budapest)
11.20-11.40 Korai és késõi vastagbélrák fehérje mikroarray-en kimutatott progressziós markerei
Spisák Sándor (Budapest)
11.40-12.00A kolorektális daganatok genetikai tesztjei korai, székletbõl történõ diagnosztikája
Tam Beatrix (Szekszárd)
12.00-12.20 EGF-receptor ellenes terápia alkalmazása vastagbélrákban
Sréter Lídia (Budapest)

14.00 - 15.40
IBD
14.00-14.30 Recent data of molecular pathogenesis of inflammatory bowel diseases
Chowers, Yehuda (Tel-Hashomer, Izrael)
14.30-14.45 A gyulladásos bélbetegségek genetikai alapjai
Lakatos László (Veszprém)
14.45-15.00 Humán defenzin beta-genetikai polimorfizmusai Crohn betegekben
Mándi Yvette (Szeged)
15.00-15.10 A molekuláris biológia jelentõsége a gyulladásos bélbetegségekben
Miheller Pál (Budapest)
15.10.-15.20 The ATP-binding casette transporter ABCG2(BCRP) and ABCB1(MDR1) variants are not associated with disease susceptibility, disease phentype, response to medical therapy or need for surgery in Hungarian patients with inflammatory bowel diseases.
Lakatos Péter László (Budapest)
15.20-15.30 Az IBD molekuláris biológiai diagnosztikája biopsziás és perifériás vérmintákban mRNS expressziós chipekkel
Sipos Ferenc (Budapest)
15.30-15.40IL23 receptor (IL23-R) gene protects against Crohn’s disease in Hungarain patients
Lakatos Péter László ( Budapest)

16.00 - 18.00
Pancreas
16.00-16.20 From molecular biology to biologicals in therapy of pancreatic cancer
Büchler, Peter (München, Németország)
16.20-16.40 Genetics in pancreatic disease
Mayerle, Julia (Greifswald, Németország)
16.40-17.00 Isolation, culture and redifferentation of human epithelial salivary cells - a step towards exocrine gland regeneration
Varga Gábor (Budapest)
17.00-17.20The role of pancreatic ducts in acute pancreatitis
Hegyi Péter (Szeged)
17.20-17.40 CFTR gene transfer as a new therapeutical approach in pancreatic cystic fibrosis
Rakonczay Zoltán (Szeged)
17.40-18.00 Effect of Bile acids on ion conductances in native pancreatic duct cells
Gray, Mike (Newcastle upon Tyne, Egyesült Királyság)

Gasztro- enterológia
Szombat
8.30 - 10.40
Õssejt, Cöliakia, Bélbetegségek
8.30-8.45 Az emberi õssejtek membránfehérjéi és változásaik a sejt-differenciáció során
Sarkadi Balázs (Budapest)
8.45-9.00Õssejtkimutatási módszerek összehasonlító elemzése
Kappelmayer János (Debrecen)
9.00-9.15 Õssejtek a kardiológiában: a sejt-tulajdonságoktól a szeparáláson át a klinikai alkalmazásig
Andréka Péter (Budapest)
9.15-9.45 Molecular aspects of celiac disease
Sollid, Ludvig M. (Oslo, Norvégia)
9.45-10.00 Alapkutatási eredmények potenciális alkalmazási lehetõségei a coeliakia diagnosztikájában, prevenciójában és kezelésében
Juhász Márk (Budapest)
10.00-10.20 Tetramer visualisation of gut-homing gluten sensitive T-cells in the peripheral blood of celiac patients
Ráki Melinda (Budapest)
10.20-10.30 A coeliakia extraintesztinális manifesztációi
Zágoni Tamás (Budapest)
10.30- 10.40 A molekuláris endoszkópia alkalmazásának lehetõségei vastagbél betegségekben
Bene László (Budapest)

10.55 - 12.35
Máj
10.55-11.15 Genotype phenotype relations in genetic liver diseases
Ferenci, Péter (Bécs, Ausztria)
11.15-11.35 Molecular regulation of hepatobiliary transport systems in cholestatic and fatty liver disease
Trauner, Michael (Graz, Ausztria)
11.35-11.50Wilson-kór és ATP7B génmutációk Magyarországon
Szalay Ferenc (Budapest)
11.50-12.05Different TGF-1-induced extracellular matrix production in hepatic stellate cells versus myofibroblasts and the effect of Decorin
Firneisz Gábor (Budapest)
12.05-12.20A molekuláris diagnosztika, mint a C vírushepatitis terápiájának alapja
Gervain Judit (Székesfehérvár)
12.20-12.35Anyagcsere-betegségek a gyermekkori hepatológiában
Szõnyi László (Budapest)
© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854