Vissza a főoldalra / back to home
A Balaton – Közép-Európa legnagyobb sekély vizû tava – tektonikai süllyedésekkel keletkezett mintegy 25 ezer évvel ezelõtt. Ebbe nyúlik be a Tihanyi-félsziget, amely a tavat két medencére osztja. A mediterrán táj markáns képét a vulkanikus erõk évmilliókkal ezelõtt alakították ki, amelyrõl napjainkban a két óriási méretû kalderra tanúskodik. E krátermaradványokban alakult ki a Balaton vízszintjénél magasabban fekvõ két lefolyástalan tó, a horgászok kedvelt helye a Belsõ-tó és a vízimadarak paradicsoma a Külsõ-tó.

A vulkanikus utótevékenység során feltörõ hõforrások több mint száz gejzírkúpot formáltak a félsziget területén, közülük legszebb az Aranyház, aminek fehér szikláit napfényben pompázó aranysárga zuzmó borítja.

A geológiai érdekességek mellett a ritka növények és állatok élõhelye is a félsziget, amit 1952-ben – Magyarországon elsõként – tájvédelmi körzetté nyilvánítottak.

A félsziget területén feltárt régészeti leletek igazolják, hogy azt már az õskor óta emberek lakták. A bronzkor, a vaskor és a római kor népei különösen kedvelték ezt a víztõl védett helyet. A rómaiak Lacus Pelsonak nevezték a Balatont, amelyen Tihanynál vízi átkelõhely is volt.

A középkorban történt a mai Tihany település õsének a megalapítása, amikor 1055-ben I. András király itt építtette meg a királyi család temetkezõhelyét és föléje monostort, amelybe bencés szerzeteseket telepített. Ezzel vette kezdetét a bencés apátság élete. A 13. századtól az apátság konventje oklevelek kiállítására feljogosított hiteles hely (locus authenticus) volt.

A 16-17. századi török háborúk idején várrá alakított monostor elpusztult, de a 18. században barokk stílusban újjáépült, s azóta a félsziget keleti ormán, a Balaton felett, Tihany õsi jelképe. Néhány éve ismét a bencés szerzetesek a barokk apátság tulajdonosai és a Bencés Apátsági Múzeum fenntartói.

Tihany nemcsak a Balaton, de Magyarország gyöngyszeme is, az 1960-as évek óta hazai és külföldi turisták által tömegesen látogatott hely. Vonzereje elsõsorban az apátsághoz kapcsolódó történelmi és kulturális emlékek, valamint az egyedülálló természeti környezet ötvözve a Balaton kínálta felüdüléssel.
© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854