Vissza a főoldalra / back to home
  Végleges Program
május 4.
csütörtök

9.00 – 10.00

Poszterek elhelyezése

10.00 – 10.15

MEGNYITÓ

10.15 – 10.35

A fényemisszió jelensége: fluorescencia és foszforeszcencia
Dr. Fidy Judit

10.35 – 10.50

Új fluoreszcens jelzôk a citometriában
Dr. Szöllõsi János

10.50 – 11.05

A fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer alkalmazása áramlási és képalkotó citometriában
Dr. Nagy Péter

11.05 – 11.20

Szöveti multiblokk (TMA) módszer: a tervezéstôl a kiértékelésig
Dr. Krenács Tibor

11.20 – 11.40

Õssejt kimutatási módszerek összehasonlító elemzése
Dr. Kappelmayer János

11.40 – 12.00

Enhanced speed and reproducibility of microarray and other slide based applications using a-HybTM Hybridization Station, a fully automated system with active fluidics
Dr. Simon Mauch, Miltenyi Biotec GmbH

12.00 – 12.30

Laser Microdissection and Pressure Catapulting (LMPC): The key technology for modern molecular biology and medicine
Dr. Y. Niyaz, PALM Microlaser Technologies GmbH

12.30 – 12.45

Formalin fixált, paraffinba ágyazott blokkok molekuláris biológiai feldolgozása
Dr. Fischer Krisztina

12.45 – 14.00

Szendvicsebéd, kiállítás és poszterek megtekintése

Módszertani bemutatók, gyakorlatok

14.00 – 15.45

I. turnus, részvétel a kiírt névsor alapján

Kávészünet

16.00 – 17.45

II. turnus, részvétel a kiírt névsor alapján

Workshopok

14.00 – 16.00

Kutatás, Innováció, Vállalkozás: Az állam, az egyetem, az egyén szerepe és lehetôsége
Vezeti: Dr. Molnár Béla

14.00 – 14.20

Boda Miklós, Elnök, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

14.20 – 14.40

Duda Ernô, vezérigazgató, Solvo Rt. és Biotechnológiai Szövetség

14.40 – 14.55

Kacsuk Zsófi a, Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

14.55 – 15.10

Dr. Szabó Csaba, SOTE Technológiai Transzfer Iroda

15.10 – 15.25

Dr. Lustyik György, Ügyvezetô igazgató, BD Biosciences és Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztô Kft.

15.25 – 15.40

Nagy Péter, Elnök, Magyar Spin-off Vállalkozások Szövetsége

15.40 – 15.55

Dr. Szombati András, Concorde Rt.

16.00 – 18.00

TNF Alfa: a molekula, a sejtben betöltött szerepe, Crohn betegség és terápiája
Vezeti: Dr. Miheller Pál


Gyulladásos bélbetegségek klinikuma
Dr. Lakatos Gábor, Semmelweis Egyetem, II. Belgyógyászati Klinika

Gyulladásos bélbetegségek genetikai háttere
Lakatos László, Veszprém

A bélnyálkahártya sejtjeinek szerepe gyulladásos bélbetegség kórtanában
Dr. Miheller Pál, Semmelweis Egyetem, II. Belgyógyászati Klinika

Az immunrendszer szerepe gyulladásos bélbetegségek kórtanában
Dr. Szamosi Tamás

Gyulladásos bélbetegségek biológiai kezelése
Dr. Czimmer József, Pécsi Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika

   
május 5.
péntek

8.20 – 8.40

Foszforilációs események detektálása áramlási citometriával
Dr. Lustyik György, BD Biosciences és Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztô Kft.

8.40 – 9.00

Áramlási citometria Beckman Coulter módra
Holló Róbert, Bio-Science Kft.

9.00 – 9.20

Hyperchromatic Laser Scanning Cytometry
Dr. Attila Tárnok

9.20 – 9.35

A képalkotó citometria sejt- és orvosbiológiai alkalmazási lehetôségei
Dr. Bacsó Zsolt, Dr. Megyeri Attila

9.35 – 10.00

Application of Proteomics in Anticancer Drug Discovery for Determining Molecular Mechanism of Action
Dr. Alex Nakeff,

10.05 – 10.25

Aging of CD4+ lymphocytes as disease-related phenomenon
Prof. Jacek M. Witkowski MD., Ph.D., D.Sc.

10.25 – 10.40

Detection and interpretation of analyis of mitochondrial membrane depolarization associated with induction of cell death
Karel Soucek

10.40 – 11.10

Kávészünet, kiállítás megtekintése

11.10 – 11.30

Konfokális lézer-scanning mikroszkópia biológiai és patológiai alkalmazása
Dr. Tímár József

11.30 – 11.50

Fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia a molekuláris kölcsönhatások vizsgálatában
Dr. Vereb György

11.50 – 12.10

Gene Transfer: Modulation of Expression
Pavel Suchan, Ph.D., Bio-Rad Laboratories

12.10 – 12.30

Molekuláris medicina = Alkalmazott molekuláris biológia
Dr. Kovalszky Ilona

12.30 – 12.50

Standardizált mintaelôkészítés molekuláris biológiai célra, perifériás vérbôl, biopsziás sebészi mintából, szövettani blokkból
Deák Róbert, MikroMikoMed Kft.

12.50 – 13.00

Magyar Biofizikai Társaság Sejtanalitikai Szekció gyûlése
Minden csatlakozni kívánó, ill. érdeklõdõ résztvevõt szeretettel várunk.

13.00 – 14.00

Szendvicsebéd, kiállítás és poszterek megtekintése

Módszertani bemutatók, gyakorlatok

14.00 – 15.45

I. turnus, részvétel a kiírt névsor alapján

Kávészünet

16.00 – 17.45

II. turnus, részvétel a kiírt névsor alapján

Workshopok

14.00 – 16.00

Colorectalis rák: Molekuláris biológia, Chemopreventio, anti-EGFR terápia
Vezeti: Dr. Molnár Béla


Örökletes vastagbéldaganatok molekuláris biológiája
Dr. Oláh Edit

Mikroszatellita instabil colorectalis daganatok
Dr. Szentirmay Zoltán

Apoptotikus szignál transzdukciós utak jelentôsége
Dr. Peták István

EGFR-receptor ellenes terápia alkalmazása
Dr. Sréter Lídia

Vastagbél biopsziás minták MRN-es expressziós mintázata vastagbldaganatok kialakulása folyamán
Dr. Molnár Béla

16.00 – 18.00

Õssejtek: a sejt-tulajdonságoktól, szeparáláson át a klinikai alkalmazásig
Vezeti: Andréka Péter


Dr. Réti Marienn, Országos Gyógyintézeti Központ, Haematológiai és Ôssejt Transzplantációs Osztály

Dr. Vértesaljai Márton, Országos Kardiológiai Intézet

Dr. Andréka Péter, Országos Kardiológiai Intézet

20.00

Bankett vacsora Citadella Étterem

   
május 6.
szombat

8.30 – 9.00

Protein array alkalmazási lehetõsége
Dr. Virók Dezsô, Sigma-Aldrich Kft.

9.00 – 9.15

mRNS és fehérje szintû korrelációs vizsgálat vastagbél daganatokban microarray technológiával
Spisák Sándor

9.15 – 9.45

High Density Exon and Tiling arrays enable a new level of genomic understanding
Dr. Fiona Brew, Affymetrix Inc.

9.45 – 10.00

Nagy annotációs szintû génexpressziós "microarray" és az eredmények validálása
Dr. Szilassy Dénes, Applied Biosystems

10.00 – 10.15

A gyulladástól a daganat kialakulásig: colon biopsziák mRNS expressziós vizsgálata teljes genom chipekkel
Galamb Orsolya

10.15 – 10.35

Oligo és cDNS csipek elôállítása és kiértékelése
Dr. Puskás László G.

10.35 – 10.50

Learning science from probe sequence based improvements of microarray analysis
Dr. Szállási Zoltán

10.50 – 11.10

Kávészünet, kiállítás megtekintése

11.10 – 11.30

Az array komparatív genom hibridizáció klinikai alkalmazásának lehetôségei
Dr. Balázs Margit

11.30 – 11.50

Chip eredmények bioinformatikai kiértékelése
Dr. Gyõrffy Balázs

11.50 – 12.20

Integratív genomika – a korszerû sejtanalitika perspektívája
Dr. Falus András

12.20 – 12.40

Mesterséges kromoszómák a génterápiában
Dr. Hadlacky Gyula

12.40 – 12.55

Expressziós chip vizsgálatok klinikai alkalmazásai
Dr. Molnár Béla

12.55 – 13.05

Konferencia zárása

13.05 –

Tesztvizsga
Poszterek leszerelése
Igazolások kiállítása

   
Módszertani
bemutatók,
gyakorlatok
Csütörtök és péntek
1. Sejtkultúra és mágneses sejt izolálás Dr. Timár Ferenc, Frank Diagnosztika Kft.
2. Automata RNS, DNS izolálás, Quantitative RT-PCR technikák Roche Kft.
3. Laser microdissectio, DNS, RNS izolálás laser microdissectált mintákból Dr. Sipos Ferenc, Carl Zeiss Kft.
4. Szöveti mikroblokkok, Tissue microarray Dr. Krenács Tibor
5. Fluoreszcens mikroszkópia, FRET, Scanning fl uoreszcens mikroszkópia Varga Viktor Sebestyén, Carl Zeiss Kft.
6. Konfokális laser mikroszkópia Dr. Paku Sándor
7. Flow citometria és sejt szeparálás: Sexy sorting Barna Gábor, Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztô Kft.
8. FISH sejteken és szövettani mintákon Dr. Matolcsy András
9.Teljes genom, mRNS Exon és tiling array technikák Fiona Brew, Affymetrix Inc.
10. Protein chip analízis sebészi mintákból Dr. Virók Dezsô, Spisák Sándor
11. DNS izolálás Maxwell 16 készülékkel, DNS szekvenálás, polymorphismus analízis Dr. Kovalszky Ilona, Bio-Science Kft.
12. Bioinformatika: Cluster analízis és Szignál transzdukciós út analízis Dr. Gyôrffy Balázs
13. Hatékony, gyors, cDNS szintézis közvetlenül emlôs sejtekbôl (akár 1 sejtbôl is) SuperScript III CellsDirect cDNA Synthesis Kit segítségével Csertex Kft.
14. QIAGEN - BioRobot EZ1 berendezés bemutató: DNS/RNS tisztítás és genom amplifi kálás kényes vagy kis mennyiségû mintákból Biomarker Kft.
15. RNA analysis using the microfl uidic chip technology: Experion automated electrophoresis system BIO-RAD Kft.

© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854