Vissza a főoldalra / back to home

Tudományos információ

A Kongresszus fõ témája:
Vállöv, felkar, könyök sérülései
Kísérletes traumatológia, innováció
 
Absztrakt beküldés formája:
kizárólag on-line
Levélben, faxon, vagy e-mailben érkezô absztraktokat a Tudományos Bizottság nem fogad el.
beküldési információk alább
 
Absztrakt beküldés határideje:
2004. június 7.
 
Visszaigazolás határideje:
2004. augusztus 20.
 
Elôadás módja:
szóbeli idôtartama 6 perc + 4 perc megbeszélés
poszter 120 X 80 cm maximális méret
video 10 perces VHS rendszeru film
 
Technikai eszközök:
video és számítógép kivetítô
(PowerPoint 97-es vagy újabb verzió)
elôzetes egyeztetés esetén speciális esetekben
diavetítés megoldható
 
 Az On-line absztraktküldés lezárult. Új absztrakt esetén keresse a Kongresszusi Titkárságot!

Absztrakt küldési instrukciók

A MUNKA MEGKEZDÉSE
On-line absztrakt küldéshez a szerzôknek elôször regisztráltatniuk kell magukat a rendszerben. Ehhez legalább egy e-mail cím és egy aznosító szükséges (más levelezési adatok megadására is sor kerül). Regisztrálás után a rendszer azonnal jelszót küld e-mailben. Az azonosító és jelszó használatával lehetséges a rendszer használata. A rendszert használó szerzô absztraktjainak tulajdonosa lesz. Csak a tulajdonos hozhat létre új absztraktot, módosíthat korábban mentett elôadáson. Kizárólag a tulajdonost kezeli a rendszer elsô szerzôként és elôadóként, ô kap értesítést az absztrakt elfogadásáról, a prezentáció részleteirôl.

FORMÁTUM
Az absztraktokat webes felületen, közvetlenül a képernyôn megjelenô internetes ûrlap mezôibe lehet begépelni. Mivel az ûrlap kitöltéséhez élô internetes kapcsolat szükséges, ajánlatos az absztraktot elôzetesen Wordben megszerkeszteni, a szöveget vágólapra másolni, majd az internetre csatlakozás után a weblap mezôibe beilleszteni. A webes felület miatt a korábbi formázások (stílus, betûtípus, betûnagyság, félkövér vagy dôlt formázás, felsorolás és lista elemek, szimbólumok, vonalak, stb.) elvesznek, ezért egyszerû szöveg használata ajánlott. Nagybetûket csak nevek, mondat kezdete, rövidítések, márkanevek, szakaszcímek esetében alkalmazzon. Az absztrakt csak szöveges információt tartalmazzon, a rendszer nem fogad el táblázatot, grafikont vagy beillesztett képet. Tabulátorral létrehozott oszlopok végsô megjelenését a szervezôbizottság nem garantálja.

SZERKEZET
A webes felület használata elôtt javasolt szövegszerkesztôben elôzetesen ellenôrizni a megszerkesztett szöveg statisztikáját (karakterek száma, szavak száma). Az absztrakt cím maximális hossza szóközökkel: 200 karakter. Elsô szerzô és legfeljebb öt társszerzô rögzítése lehetséges. A szerzôk családnevét és keresztnevük kezdôbetüjét kérjük feltüntetni, az egyes szerzôket gondolatjellel elválasztva. A szerzôk maximális hossza szóközökkel: 200 karakter. A nevekhez ne használjon csupa nagybetût. Csak egyetlen intézet feltüntetésére van mód név és város megadásával. Amennyiben több intézet is részt vett a munkában, úgy “Multicenter study” feltüntetésével a koordináló intézet adatait adja meg. Az intézet maximális hossza szóközökkel: 200 karakter. Az absztrakt szövege maximális hossza: 500 szó (cím, szerzôk, intézet nélkül). Kérjük használja az alábbi tagolást: CÉLKITÛZÉS – MÓDSZER – EREDMÉNYEK – KÖVETKEZTETÉS. E szakaszcímeket csupa nagybetûvel írja, az új szakasz kezdôdjön mindig új sorban. Kérjük jelölje, mely fô témához jelenti be absztraktját, s hogy milyen típusú prezentációt szeretne tartani (szóbeli elôadás – poszter).

KOMMUNIKÁCIÓ
Absztraktok bejelentése, módosítása, visszavonása csak a megadott határidôn belül lehetséges. Az elôadások elbírálását követôen a rendszer absztrakt visszaigazolást küld a szerzôknek, tájékoztatva ôket a prezentáció részleteirôl. Absztrakt regisztrációtól függetlenül minden szerzô köteles Jelentkezési Lap megküldésével hivatalosan is regisztrálni a kongresszusra. Kongresszusi regisztrációval nem rendelkezô szerzôk elôadása nem kerül publikálásra. A webes rendszer használatával kapcsolatban az absztrakt küldési idôszakban állandó technikai ügyelet áll készenlétben. A webmesterrel a weblapon található linken keresztül e-mailben vehetô fel a kapcsolat. A kongresszusi titkárság is készséggel nyújt segítséget felmerülô problémáira.
© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854