Vissza a főoldalra / back to home

A Tudományos Ülés fõ témái
A Tudományos Bizottság minden kollégát bátorít absztrakt beküldésére a fõ témákhoz kapcsolódva. Az absztraktokat a kongresszusi Absztrakt formanyomtatványon kizárólag e-mailben, csatolt fájl formájában beküldeni. Az absztrakt lap word dokumentum formájában letölthetõ errõl a linkrõl.

  • Az andrológia határterületi vonatkozásai
    (urológia, endokrinológia, neurológia, nõgyógyászat)
  • Asszisztált reprodukció és spermiumkonzerválás
  • A reprodukció és szexuális élet etikai vonatkozásai
  • Erectilis dysfunctio, az öregedõ férfi

Elõadások bejelentése

A Tudományos Bizottság döntése értelmében kérjük szíveskedjenek az absztraktokat kizárólag e-mail csatolt fájl formában megküldeni az assziszt@chello.hu címre, mivel azokat a Tudományos Ülés idejére absztrakt kötetben jelentetjük meg. Az absztraktot kérjük a következõképpen elkészíteni:
1. Az absztrakt címét, a szerzõket és az intézetet kérjük a lap tetején feltüntetni
2. Az absztrakt felépítése a következõ legyen: cél – módszer – eredmények – következtetések
3. Az absztrakt szövege ne legyen több 450 szónál
4. Az absztraktok beküldésének határideje 2004. június 30.

Kérjük, amennyiben az absztrakt beérkeztérõl nem kap 48 órán belül e-mail visszaigazolást, úgy ismételten küldje át a fent megadott címre.

A Tudományos Bizottság az elõadás elfogadásáról, annak pontos idejérõl Önt 2004. augusztus 15-ig tájékoztatja.

Az elõadások idõtartama 7 perc, a referátumoké 15 perc. A prezentációkhoz számítógépes projektor áll rendelkezésre. Ha a számítógépes prezentáció elkészítése akadályba ütközik, kérjük jelezze azt az Asszisztencia Kft. felé.

© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854