Vissza a főoldalra / back to home
Végsõ Program

09.00 Dél-Magyarországi Traumatológus Kongresszus ünnepélyes megnyitása

Szekció 1
Üléselnök: prof. Dr. Simonka János Aurél - prof. Dr. Nemes György

09.30 Térdizületi porcfelszíni sebészet - különös tekintettel a meniscus sérülésekre - 2004.
Referátum
prof. Dr. HANGODY László - Budapest
1. 10.00 Meniscus sérülések MR diagnosztikai lehetõsége
KISS Marianna
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht.; Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft.
2. 10.10 Meniscus refixatio
FRÖHLICH Péter
Országos Sportegészségügyi Intézet - Budapest
3. 10.20 A meniscus sérültek kezelése osztályunkon
MAGYAR László - KÁDASI János
Zala Megyei Kórház - Zalaegerszeg
4. 10.30 A tibiacondilus-törést kísérõ intraarticularis sérülések
PÓCS Levente - GERA László - BÁNYAI Tamás - OBERNA György
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza - Kecskemét
5. 10.40 5 év meniscus operált betegeinek összefoglaló értékelése
NAGY József - FÖLDESI Gyula - ÚRFI László
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht.
6. 10.50 Thrombosis prophylaxis a traumatológiai ellátásban
SIMONKA János Aurél
Szegedi Tudományegyetem ÁOK - Szeged

Szekció 2
Üléselnök: prof. Dr. Nyárády József - Dr. Dósa Gábor - Dr. Fröhlich Péter

7. 11.15 Multicenter Studium - 1500 gammaszegezett beteg szövõdményes eseteinek elemzése
NAGY József - TOMPA Szabolcs
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht.
8. 11.25 Trochantertáji törések mûtéti ellátásának szövõdményei és kezelésük
NAUMOV István - NYÁRÁDY József - FODOR Barnabás
PTE ÁOK Trauma Központ - Pécs
9. 11.35 Az elmúlt három évben osztályunkon végzett gamma szegezések szövõdményei
GERA László - PÓCS Levente - BÁNYAI Tamás - GERGELY Zsolt
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza - Kecskemét
10. 11.45 Hibák és szövõdmények Gamma-szegezés kapcsán
SZILÁGYI Zoltán - VÁNDOR B. BAUER O. KISS Gyula
Vas Megye és Szombathely MJV Markusovszky Kórház - Szombathely
11. 11.55 A traumatológusok szerepet és lehetõsége a csípõtáji törések kezelésében és az újabb csonttörések megelõzésében
SIMONKA János Aurél
Szegedi Tudományegyetem ÁOK - Szeged
12. 12.05 Csípõtáji törések utáni ortopédsebészeti ellátás kérdései a csontminõség tükrében
ZAHÁR Ákos
SE ÁOK Ortopédiai Klinika - Budapest
13. 12.15 Ender szegezés után (Per- és subtrochantertörés kezelésünk elemzése)
DÉR L. ÚJLAKY J. NEMES György - CONSTANTINESCU S.
Réthy Pál Kórház - Rendelõintézet - Békéscsaba
14. 12.25 A pertorchanter törések kezelése során elõfordult szövõdmények osztályunk anyagában (1996-2004)
ÕRFFY Károly - BUDAI Zsolt - LAKY Rezsõ - BITA László
Zala Megyei Kórház - Zalaegerszeg

Szekció 3
Üléselnök: prof. Dr. Laky Rezsõ - Dr. Kiss Gyula

15. 13.00 A per- és subtrochanter femurtörések gamma-szegezése utáni rehabilitációs mozgásprogram
VARGA Krisztina
SZTE Egészségügyi Fõiskolai Kar - Szeged
16. 13.10 Gamma szegezéssel szerzett tapasztalataink 420 eset kapcsán
BADÓ Csaba - BERKI Sándor
Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza - Szentes
17. 13.20 Korai csavarkivágás elõfordulása és megoldási lehetõsége prtrochanter törések esetében
BÖRZSEI László - NÕT László Gergely
PTE ÁOK Trauma Központ - Pécs
18. 13.30 Gamma szegezéssel kezelt pertrohanter törések osztályunkon
FAIZ Amairi - ANDRISKA István
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza - Szekszárd
19. 13.40 Szövõdményeink pertrochanter törések kezelése során
KINCSES Zoltán - DÓSA Gábor - FIERPASZ Ferenc
Pándy Kálmán Kórház - Gyula
20. 13.50 Gamma szegezést követõ szövõdmények elemzése
TAKÁCS Károly - CSORBA Zsolt
MH. Kecskeméti Repülõkórház - Kecskemét
21. 14.00 Gamma-szegezés szövõdményeinek ellátása osztályunk 5 éves anyagában
TOMPA Szabolcs - PAPP László - BÖCZ János - NAGY József
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht.
Szekció 4.
Üléselnök: Dr. Nagy József - prof. Dr. Nyárády József

14.15 2005. évi X. Dél-Magyarországi Traumatológus Kongresszus - Pécs
Invitáció - idõpont - programelõzetes

2006. évi XI. Dél-Magyarországi Traumatológus Kongresszus helyszínének kiválasztása
Kongresszus zárása

Mûtõsnõi program

Üléselnök: Dr. Csóti Imre - Halas-Mûtõ Kft. Kiskunhalas

10.30 Ethicon varrófonalak, bõrzárás
Forgács Botond - Kereskedelmi képviselõ (Johnson & Johnson Kft.)
Korszerû kéz- és bõrfertõtlenítés
Molnár Andrea - Kereskedemi képviselõ (Johnson & Johnson Kft.)
Az egyszerhasználatos izolálás jelentõsége a traumatológiában
Vargáné Baksai Erzsébet - Területi igazgató (Mölnlycke Health Care)
Meniscus sérülések sebészi ellátása - rögzítési technikák
Nemes József (Kecskeméti Megyei Kórház Ortopédia)
Varróanyagok általános jellegzetességei
Szabó Zsolt PhD (Miskolc Megyei Kórház Traumatológia)
© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854