Vissza a főoldalra / back to home
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tagtársaim!


Tisztelettel meghívom Önöket a Magyar Gerincgyógyászati Társaság kongresszusára.
A hagyományoknak megfelelõen idén is Bükfürdõn találkozunk a Danubius Hotelben, 2007. december 7-9. között. Az elmúlt egy év mozgalmas év volt az egészségügyben. A tudományról és a gyógyító munkáról ezekben a vitákban és szervezeti változásokban vajmi kevés szó esett. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy megragadjuk és éljünk az ilyen ritka alkalommal, amikor végre (!) arról beszélhetünk és vitatkozhatunk, amit valamennyien szeretünk, és amihez valamennyien értünk: a betegek gyógyításával kapcsolatos problémákról.

Tematikus blokkot szervezünk osteoporosis tárgykörben, meghívott elõadókkal. Ezen kívül a genetika, genomika mozgásszervi vonatkozásairól „state of the art” elõadást tart Dr. Buzás Edit docens a Semmelweis Egyetemrõl.

A program többi részét az Önök elõadásai töltik ki!
Ezért kérek és biztatok valamennyi résztvevõt, hogy a kongresszuson aktívan vegyen részt, hiszen a tematikát úgy terveztük meg, hogy a gerincgyógyászattal foglalkozók széles körének érdeklõdésére számíthassunk. Az elõadások címét és legfeljebb 300 szavas – informatív – összefoglalóját az Asszisztencia Kft. absztrakt küldõ rendszerében rögzítsék november 15-ig. Megismételni tudom azt, amit tavaly, elõzõ elnökünk, Dóczi Tamás professzor is kért a gerincgyógyászati betegeket kezelõ osztályoktól, ambulanciáktól, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt és érdekes eseteik bemutatásával segítsék elõ, hogy élõ, izgalmas kongresszust tarthassunk.

Valamennyi orvostársaság megérzi a konferenciák szervezéseinek újabban támadt anyagi nehézségeit, ez alól mi sem vagyunk kivételek. Éppen ezért elsõként tagjainkat kérem arra, hogy tagsági díjukat szíveskedjenek rendezni a meghívóhoz mellékelten megküldött csekken. A szállás-, és részvételi díj, az esti fogadások költségeinek szponzorálását, elengedését az anyagi problémákon túlmenõen az új adójogszabályok sem teszik lehetõvé. Ezért a részvétel költségének fedezését mindenkinek egyénileg kell intéznie. Gyógytornászoknak illetve a fiatal (35 éven aluli) orvos tagtársainknak 5 000 Ft-os kedvezményes részvételi díjat biztosítunk.

Szeretettel várjuk Önöket Bükfürdõn, ahol az elõzõ évek hagyományait követve valamennyiünk számára hasznos és érdekes kongresszust szeretnénk tartani az Önök aktív közremûködésével.

Tisztelettel és köszönettel:


Dr. Géher Pál
elnök | 2007-2009
© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854