Vissza a főoldalra / back to home
XVI. Nemzetközi Semmelweis Szimpózium &
VI. Sejtanalitika Konferencia:

Molekuláris gasztroenterológia, sejtanalitika, "array" technológiák
A Semmelweis Egyetem és a MTA Molekuláris-Medicina Kutatócsoport szervezésében

2007. november 15-17.
Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika

Meghívó
A Semmelweis Szimpózium keretében tisztelettel meghívjuk Sejtanalitika - Molekuláris Gasztroenterológia címû konferenciánkra, amely a modern molekuláris biológiai kutatási és diagnosztikai módszerek bemutatása mellett tematikusan a gasztroenterológiai betegségek legújabb diagnosztikai és terápiás eredményeit foglalja össze; kutatva, ok-okozati magyarázatot adva.

A Szimpózium helyszíne lehetõséget nyújt arra, hogy a Semmelweis Egyetemen dolgozó elõdeink korszakalkotó tevékenységét is bemutassuk. Így a rejtett történelmi kincsek, alkotómûhelyek megnyitásával, illetve a modern módszerek, eredmények megismerésével egyedülálló történeti utazás részesei lehetünk.

Tisztelettel várjuk erre a rendkívüli alkalomra, ahol az orvoslás, a gasztroenterológia múltjának, jelenének és jövõjének - a Semmelweis Egyetem életének aktív részesei lehetünk

Tisztelettel

Prof. Dr. Tulassay Zsolt
Dr. Molnár Béla

Szimpózium
célja
A Sejtanalitika - Molekuláris Gasztroenterológia konferencia célja, hogy az elmúlt években forradalmi újítást hozó sejtanalitikai, molekuláris biológiai módszereket, ezek eredményeit tematikusan összefoglalja, gyakorlati szempontból alkalmazási lehetõségeiket bemutassa. A Konferencia ezért összefoglaló elõadások, gyakorlati bemutatók és friss kutatási eredményeket bemutató poszter szekció, kiállítás és történelmi túrák szerint rendezõdik. Elõadóink a sejtanalitikai, molekuláris biológiai, array módszerek legszélesebb repertoárját mutatják be. Különös hangsúlyt helyezünk arra, hogyan járultak ezek az eljárások a legújabb eredmények eléréséhez.

A molekuláris biológiai eredmények alapján lényegi haladást értünk el a gasztroenterológiai betegségek hátterének felderítésében, pathomechanizmusának megértésében. Ezzel párhuzamosan újabb terápiák (anti TNFalfa, VEGF, EGFR) jelentek meg, amelyek célpontjait a sejtanalitika, molekuláris biológia, array technika segítségével azonosították. A Konferencia céljául tûzte ki a gasztroenterológiai traktus fõbb betegségeire vonatkozó újabb ismeretek összefoglalását és az új célzott terápiák megismertetését a molekuláris biológiai kontextusban.

A Konferencia helyszíne, idõpontja alkalmat ad arra is, hogy a jövõbõl a jelenen át a múltba is tekintsünk. Jeles elõdeink szellemisége, munkahelye, eszközei itt vannak közöttünk. Célunk egy történelmi túra keretében bemutatni egyetemünk Belsõ Klinikai tömbjének híres egyéniségeit, munkahelyeit, eszközeit.

Ezt az erõt, kitartást és példát mutató környezetet kívánjuk megtartani fogadásunk helyszínével, az Iparmûvészeti Múzeummal. Itt a hazai kézmûves és társadalmi nagyjaink eredményeinek környezetében a jelen orvosainak zenei, mûvészeti teljesítménye teheti a konferenciát teljessé. Így a hazai és nemzetközi orvosi tudományos és mûvészeti élet élõ vagy éppenséggel teljesítményükkel velünk levõ jeles személyiségeinek segítségével ünnepelhetünk!

A kongresszuson résztvevõként várunk minden a gasztroenterológia, a humán és állategészségügyi, ill. agrár területen dolgozó kutatót, laboratóriumi munkatársat, valamint PhD hallgatót. Várjuk hallgatóinkat és dolgozóinkat, hogy egyetemünk egy fontos szeletével megismerkedjenek, a nehéz hétköznapokra a történelmi és mûvészeti háttérben erõt és példát találjanak.

A konferencia végén a PhD hallgatók záróvizsgát tehetnek. A gyakorlati képzésben résztvevõk, gyakorlatban dolgozók további kreditpontokat kaphatnak.

Történelmi
túrák
A Semmelweis Egyetem Belsõ Klinikai Tömbje:
- I. sz. Nõgyógyászati Klinika
- I. sz. Patológiai és Kisérleti Rákkutató Intézet
- II. Sz. Belgyógyászati Klinika
- Bõr- és Nemikórtani Klinika
A Semmelweis Egyetem Rektori Hivatala és Könyvtára

© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854