Vissza a főoldalra / back to home
A Magyar Ortopéd Társaság 45. Kongresszusa
Pécs, Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Központi Épület
2002-06-20 - 2002-06-22
Tisztelt Kollégák,
Kedves Vendégek!

Nagy örömmel és várakozással jövünk ismét Pécsre, részt venni egy jól szervezett színvonalas kongresszuson és élvezni a szervezõk és a mediterrán város vendégszeretetét. Várakozásunk és bizalmunk indokolt, hiszen az eddigi vándorgyûlések és kongresszusok jól szervezettek és magas színvonalúak voltak. Feljegyzéseinkben már 1956-ból találunk adatokat Sebészeti és Ortopéd Szakosztály vándorgyûlésérõl. A Pécsi Ortopédiai Klinika megalakulása után Radochay Lajos igazgatói megbízása után 1968-tól Barta Ottó professzor irányításával nagy lendületet kapott az Ortopéd Klinika fejlõdése és ennek kifejezõje volt az 1969., 1976. és 1993. évi vándorgyûlés, kongresszus is, amelyek tudományos színvonalukkal, a nemzetközi részvétellel és a látogatottságukkal tudományos mérföldkövet jelentettek a Klinika és a régió életében.

Az ortopédia a rendszerváltás után a korábbinál még nagyobb lendülettel fejlõdött és Bellyei professzor vezetésével irigylésre méltó eredményeket értek el. Példamutatóan oldották meg a személyi kérdéseket és Forgon professzor 3 éves igazgatása hasznos volt az ortopédia és traumatológia, a két szakma közeledése szempontjából is. A Klinikán kialakított scoliosis sebészi ellátás egyedülálló az országban és világszínvonalon végzik a betegek ellátását.

A Pécsi Ortopédiai Klinika és elsõsorban Bellyei professzor tevékenysége túl nyúlik a Klinikán, és részt vesznek a régió integrált fejlesztésében, a nemes értelemben vett lokálpatriotizmussal emelik élvonalba az Egyetemet, a várost és a régiót.

Bellyei professzor, Társaságunk elnöke 1995-1997. között, mint rektor is sokat tett a Pécsi Orvosegyetemért, hihetetlen kitartással tudta érvényre juttatni az Egyetem és az Ortopédiai Tanszék érdekeit és ehhez szívbõl gratulálunk. Elsõk között kapcsolódott be a pécsi sebészeti iskolák által létrehozott Doktori Programba, 1999-tõl gyógytornászképzést indítottak el, biomechanikai labort rendeztek be és 2001-ben sikeresen vettek részt pályázatukkal a Széchenyi Tervben, mely a mozgásszervi betegségek átfogó kutatási programját tartalmazza. Mindebben 15 tehetséges munkatársa segíti, akik részére rendszeres kapcsolatot épített ki az Egyesült Államok, Belgium, Japán és Ausztrália társegyetemein.

A Magyar Ortopéd Társaság, mint a különbözõ ortopéd klinikákat, kórházakat összekötõ szervezet az Országos Ortopédiai Intézettel és a Szakmai Kollégiummal együtt igyekszik segíteni a fejlõdést, az elõrehaladást. Ebben fontos szerepet játszik az a véleménycsere, amely kongresszusainkon alakul, a viták, amelyek a pódiumon vagy a szünetekben zajlik. Körültekintve az országban megállapíthatjuk, hogy a szakmai színvonal a néha nehéz körülmények között is jó, a betegellátás megfelelõ színvonalon folyik, orvosaink egyre nagyobb számban és aktivitással vesznek részt hazai és külföldi kongresszusokon, tanulmányutakon. A közlemények számának emelését szorgalmazzuk mind hazai, mind külföldi folyóiratokban.

Pécs példáját szem elõtt tartva törekedjünk megragadni minden alkalmat fejleszteni Klinikánkat, osztályunkat a jelen (és jövõ?) nehéz körülményei között. Nehéz feladatok állnak elõttünk a segédorvos, a fõorvos, a professzor elõtt és tudjuk

Per aspera ad astra (Seneca)

de gyürkõzzünk közösen.Szendrõi Miklós
a Magyar Ortopéd Társaság elnöke

Hírek
© Asszisztencia Szervező Kft. Email: Telefon: +36 1 350 1854